Tin tức

Mỗi ngày thu 22,5 tỷ tiền phí sử dụng đường bộ

Mỗi ngày thu 22,5 tỷ tiền phí sử dụng đường bộ

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới đạt 192.777 chiếc, tăng 7,66% so với thời điểm 31/12/2016.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới đạt 192.777 chiếc, tăng 7,66% so với thời điểm 31/12/2016.

Qua theo dõi số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đa phần các nhóm xe tăng do mua mới đều vượt mức 5% - mức dự đoán khi xây dựng dự toán thu năm 2017, đây là nguyên nhân chính làm số thu bảo trì đường bộ tăng trong 6 tháng đầu năm.

“Số thu tính đến ngày 30/6/2017 đạt 119,56% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 58% kế hoạch thu cả năm 2017. Trung bình 1 ngày làm việc (trừ 26 ngày nghỉ) số thu đạt khoảng 22,5 tỷ đồng/ngày”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, trong 6 tháng đầu năm công tác bảo dưỡng thường xuyên đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho 19.777 km. Tổng khối lượng bảo dưỡng thường xuyên đến 30/6/2017 đạt khoảng 50% kế hoạch giao.

Công tác sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả lụt bão xảy ra trong năm 2016 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện. Tổng cục Đường bộ cũng đã phê duyệt xong hồ sơ hoàn công các công trình . Trên cơ sở vốn cấp, các chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thực hiện; các công trình sửa chữa định kỳ làm mới đã triển khai đồng loạt từ đầu quý I/2017.

prev_doitac next_doitac
Đối Tác Chiến Lược
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 1